Consultoria social

Acompanyo organitzacions i administracions públiques en la co-creació de coneixement i en el disseny i desenvolupament de processos de transformació social. 

EN ELS ÀMBITS DE:

  • Educació

  • Joventut

  • Equipaments i espai públic

  • Benestar social, inclusió i igualtat​​

COM

 

Dissenyant processos singulars, adaptats al territori i a la realitat social i relacional de l'entorn.

Generant un espai de confiança entre tots els actors implicats.

Escoltant les necessitats.

Creant espais de diàleg i co-creació entre tots els agents.

Promovent la responsabilitat compartida en els processos de transformació social